Husqvarna 143RII üçin krankly trimmer çotga kesiji bölekler

Gysga düşündiriş:

: Agdaýy: 100% marka täze

Ölçegi: Surat ýaly

Agramy: takmynan 347g

Husqvarna üçin 143RII

Bukja goşuň: 1 * krank

ÜNS BERI .: Sargyt etmezden ozal harytlaryň daşky görnüşini, görnüşini, ululygyny asyl harytlaryňyz bilen deňeşdiriň, köp sag boluň.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

: Agdaýy: 100% marka täze

Ölçegi: Surat ýaly

Agramy: takmynan 347g

Husqvarna üçin 143RII

Bukja goşuň: 1 * krank

ÜNS BERI .: Sargyt etmezden ozal harytlaryň daşky görnüşini, görnüşini, ululygyny asyl harytlaryňyz bilen deňeşdiriň, köp sag boluň.

Fits 143 G45L-01
Fits 143 G45L-02
Fits 143 G45L-03
Fits 143 G45L-04

Spesifikasiýa
ZENOAH G35 G45 G35L G45L BC3410 4310 BK4302 436R 443R Çotga kesiji ot kesmek üçin ýekeje bahar ätiýaçlyk şaýlary
Daşky diametri: 76,6mm
Merkez aralygy: 54mm
Giňligi: 14mm
Eltip bermek: aksiýaňyz bar bolsa 24 sagat
Täze, asyl däl, ýöne asyl enjamda ýerleşdirilip bilner

Bellikler
Sargyt etmezden ozal ululygyny üns bilen barlaň we tölegi ýerine ýetiriň.
El bilen ölçemek sebäpli 0,1-0.5 sm tapawudyna rugsat bermeli.
Dürli kompýuter ekrany sebäpli reňk tapawudyna ýol bermeli.
Önümleriň sargyt edişiňiz ýaly däldigini anyklandan soň ilkinji gezek biziň bilen habarlaşmagyňyzy haýyş edýäris, derrew oňyn garaýarys.

Bukja öz içine alýar:1 x SÖ .GI

Fits 143 G45L-05
Fits 143 G45L-06
Fits 143 G45L-07

Spesifikasiýa
Karbýurator ýüzüji görnüşi 13 mm Zenoah Komatsu G4K G45L G45 BC4310 Çotga kesiji Trimmer Karb bag gurallary ätiýaçlyk şaýlary
NW: 160g
SORAG: 1 HK
Eltip bermek: aksiýaňyz bar bolsa 24 sagat
Reňk: Suratdaky ýaly
Täze, asyl däl, ýöne asyl enjamda ýerleşdirilip bilner
Suratdaky ýaly we satyn almak

Bellikler
Sargyt etmezden ozal ululygyny üns bilen barlaň we tölegi ýerine ýetiriň.
El bilen ölçemek sebäpli 0,1-0.5 sm tapawudyna rugsat bermeli.
Dürli kompýuter ekrany sebäpli reňk tapawudyna ýol bermeli.
Önümleriň sargyt edişiňiz ýaly däldigini anyklandan soň ilkinji gezek biziň bilen habarlaşmagyňyzy haýyş edýäris, derrew oňyn garaýarys.

Paket goşulýar:1 x Karbýurator

Fits 143 G45L-08
Fits 143 G45L-010
Fits 143 G45L-09
Fits 143 G45L-012

Spesifikasiýa
G45 BC4310 FW4310 çotga kesiji, “Starter Starter Assy Trimmer” ätiýaçlyk şaýlary üçin “Starter Fit” -i täzeden işlediň
100% täze we ýokary hilli
Reňk: Gara

Bellik
1. Mümkin boldugyça anyk suratlar, ölçegler berýäris.Harydyň zerur zatdygyna göz ýetirmek üçin mümkin boldugyça barlaň.
2. El bilen ölçemek sebäpli 0,5-1 dýuým tapawudyna rugsat bermegiňizi haýyş edýäris. (1inç = 2,54 sm)

Paket şulary öz içine alýar:1 x Recoil Starter

Fits 143 G45L-013
Fits 143 G45L-014
Fits 143 G45L-015
Fits 143 G45L-016

Spesifikasiýa
Flywheel ZENOAH G35L G45 BC3410 BC4310 üçin kiçijik benzin dwigateli çotgasynyň kesilmegi Magneto uçýan tigir
100% täze we ýokary hilli
Reňk: Sliver
P / N T1048-71110 üçin bölek belgisini çalyşyň

Bellik
1. Mümkin boldugyça anyk suratlar, ölçegler berýäris.Harydyň zerur zatdygyna göz ýetirmek üçin mümkin boldugyça barlaň.
2. El bilen ölçemek sebäpli 0,5-1 dýuým tapawudyna rugsat bermegiňizi haýyş edýäris.(1inç = 2,54 sm)

Paket şulary öz içine alýar:1 x Uçýan tigir

Fits 143 G45L-017
Fits 143 G45L-018

Amatly durmuş dükany
98,6% Oňyn seslenme
176 sany yzarlaýjy
Habarlaşmak
Dükany yzarlaň
Debriyaj deprek örtüginiň ýagy möhüri, CG430 CG520 benzin dwigateli üçin 1E40F-5A 1E44F-2A trimmer kesijileri
ABŞ-nyň 25.07 dollary
Alýumin dwigateli motor krank korpusynyň dwigateli 40-5 2 gezeklik 47CC 49cc gazon otlaýjy esbaplar üçin krank çarçuwasy
ABŞ-nyň 17.00 dollary
Debriya Sprocket Rim ýagy nasos deprek gurçugy, hytaýlylar üçin 4500 5200 5800 45Cc 52Cc 58Cc Zynjyr ätiýaçlyk şaýlary
ABŞ-nyň 12.59 dollary
3 Hytaý ýangyç zynjyry üçin ýangyç çüýşesi balanser dem alyjy howa barlagy klapanlary 4500 5200 5800 45cc 58cc 52cc gural ätiýaçlyk şaýlary
ABŞ-nyň 3.59 dollary
173F 177F 188F 190F 192F üçin benzin generatory Igniter rulony Magneto Stator rulon dwigateli bölekleri
ABŞ-nyň 11.59 dollary
Çotga kesiji 25CC 26CC TL34 CG260 Grass Trimmer Garden Tools ätiýaçlyk şaýlary üçin uniwersal 26mm 9T debriyaj deprek birikdirijisi
ABŞ-nyň 17.00 dollary
Aýratynlyk:
Zenoah G4K G45 G45L BC4310 436R 443R BRUSHCUTTER REPLACEMENT KOMASTU BÖLÜMLERI üçin 40 mm silindrli piston halkaly halta toplumy
GW: 400g (takmynan)
Eltip bermek: aksiýaňyz bar bolsa 24 sagat
Täze, asyl däl, ýöne asyl enjamda ýerleşdirilip bilner.

Bellikler
Sargyt etmezden ozal ululygyny üns bilen barlaň we tölegi ýerine ýetiriň.
El bilen ölçemek sebäpli 0,1-0.5 sm tapawudyna rugsat bermeli.
Dürli kompýuter ekrany sebäpli reňk tapawudyna ýol bermeli.
Önümleriň sargyt edişiňiz ýaly däldigini anyklandan soň ilkinji gezek biziň bilen habarlaşmagyňyzy haýyş edýäris, derrew oňyn garaýarys.

Bukja öz içine alýar
1 x silindrli porşenli halka toplumy
1 x Gasket

Fits 143 G45L-21
Fits 143 G45L-222
Fits 143 G45L-223
Fits 143 G45L-19

Önümiň gaplanylyşy

Product packaging1
Product packaging2
Product packaging3
Product packaging4

Ussahananyň ekrany

Workshop Display1
Workshop Display2
Workshop Display3
Workshop Display4

Sergi

Exhibition1
Exhibition2
Exhibition3

bölekleri

parts1

 • Öňki:
 • Indiki:

 • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň